Hotline: 0905 113 380

Đám hỏi

Lễ dạm ngõ theo nghi thức 3 miền

Lễ dạm không phải là lễ quan trọng trong hôn nhân, nhưng đây là khởi đầu cho cuộc hôn sự của người Việt Nam Lễ chạm ngõ (còn gọi là lễ xem mặt, lễ dạm ngõ) là một nghi lễ
READ MORE

BẠN CẦN HỖ TRỢ..!